Maszyny do sztancowania

Maszyny do sztancowania

Przekrawacze do papieru i folii

Przekrawacze do papieru i folii

Torebkarki

Torebkarki

Sklejarki i zszywarki

Składarko-sklejarki

Okienkarki

Okienkarki

Maszyny do pudełek owocówek

Maszyny do pudełek owocówek

Krajarki

Krajarki

Kaszerówki

Kaszerówki

Drukarki flexo i slottery

Drukarki flexo, slottery

Laminatory

Laminatory

Tekturnice

Tekturnice

Maszyny do sitodruku

Maszyny do sitodruku

Maszyny do książek

Maszyny do książek

Maszyny do tacek, kubków, słomek

Maszyny do tacek, kubków, słomek papierowych

Bigówki do papieru i kartonu

Bigówi do tektury litej

Bigownice do tektury falistej

Bigownice do tektury falistej

Frezarki do bigowania

Frezarki do bigów

Wykrawarki szczelinowe

Wykrawarki szczelinowe

Zszywarki drutem

Zszywarki drutem

Bombiniarki i przewijarki

Bombiniarki i przewijarki

Kalandry

Kalandry

Etykieciarki

Etykieciarki

Aplikatory kleju

Aplikatory kleju

Maszyny do bindowania

Maszyny do bindowania

Inne maszyny wspomagające produkcję

Inne maszyny wspomagające

Do obowiązku naszej firmy należy zawsze:

- dostarczenie maszyny bezpośrednio do Klienta,
- wprowadzenie i ustawienie maszyn w żądanym przez Klienta miejscu,
- dokonanie pełnej instalacji , uruchomienia i solidnego przeglądu ,
- przeprowadzenia prób według potrzeb Klienta,
- przeszkolenie operatorów w zakresie obsługi i eksploatacji,
- zapewnienie certyfikatów CE i ISO oraz deklaracji zgodności jak również dokumentacji techniczno- ruchowej w języku polskim.